Artikel

Welkom aan de balie

Toen de nieuwe lichting advocaten-stagiairs vorige week aan de rechtbank te Mechelen werd voorgesteld, kreeg ze van de magistratuur, zo luidde het op LinkedIn, de boodschap mee:
…niet altijd te gaan voor eigen ego en glorie – maar om vooral te leren inschatten op welke manier er door rechters het best naar hun boodschap wordt geluisterd”.

Een ogenschijnlijk onschuldige boodschap toont meteen een aantal pijnpunten aan.

Met die woorden legt de magistratuur op pijnlijke wijze bloot met welke vooroordelen ze tegen de advocatuur aankijkt. De advocaat jaagt geen eigen eer en glorie na. De advocaat verdedigt het individueel belang van zijn cliënt. Natuurlijk omvat de advocatuur, net zoals de magistratuur, een heel scala aan persoonlijkheden, maar men moet zich ervoor hoeden dat individuen een ganse beroepsgroep op negatieve wijze gaan kleuren.

Eve

Het is jammer dat men aan een nieuwe generatie advocaten als boodschap meegeeft dat advocaten egotrippers zijn. Was het niet beter geweest deze pas afgestudeerde jonge geesten die al die nieuwe informatie absorberen vooral een positieve boodschap mee te geven? Mag de advocatuur als mede-actor binnen justitie niet net van de magistratuur respect verwachten aangezien ze samen de waarborg vormen voor de rechtsstaat?

Daarnaast valt te betreuren dat men ervoor kiest om als startboodschap aan de jonge advocaten mee te geven dat ze als voornaamste eigenschap zouden moeten ontwikkelen om “te leren inschatten op welke manier er door de rechter best naar hun boodschap geluisterd wordt”.

Enige bescheidenheid siert óók de magistratuur. Inschatten hoe een boodschap bij de magistraat overkomt, behoort niet tot de (kern)taak van een advocaat. Misschien staat het zelfs totaal haaks op de kern van de onafhankelijke advocaat, zonder zich te schikken of te plooien naar de wensen van de magistraat. Justitie draait niet om de advocaat en ook niet om de magistraat. Waar het werkelijk om gaat is … de rechtzoekende! Laat ons die essentie niet uit het oog verliezen.

Natuurlijk is het duidelijk wat men probeert te zeggen, maar van juristen mag worden verwacht dat zij oog hebben voor detail en voor hun publiek. Doet men dat niet, dan mist elke boodschap haar doel. Is dat niet exact een deel van de boodschap die men tevergeefs probeert mee te geven?

Als we het hebben over rechtvaardigheid en rechtspreken, stelt zich de vraag of daarin een systeem past waar pleidooien aangepast worden aan de rechter waarvoor men die dag toevallig verschijnt. Hopelijk niet. Dergelijk systeem houdt het gevaar in om ons te doen afglijden naar een rechtspraak gestuurd vanuit buikgevoel.

De advocaat jaagt geen eigen eer en glorie na. De advocaat vecht voor het individueel belang van zijn cliënt.

Eve Vlemincx

Is het werkelijk de taak van een advocaat om het pleidooi aan te passen aan de magistraat van de dag of is het de verantwoordelijkheid van de magistratuur om zich bewust te zijn van de biases en vooroordelen waar zij als mens onvermijdelijk mee te maken krijgt én om dit euvel aan te pakken in plaats van te prediken dat de advocaat zich moet aanpassen aan de vooroordelen van de mensen binnen dat systeem?

Een betere justitie is een gedeelde verantwoordelijkheid, waar een advocaat zijn dossier op heldere wijze uiteenzet én de magistraat zich inspant om dat op feitelijke wijze te ontvangen.

Als juristen staan we graag aan de zijlijn, kritiek te spuien op hoe anderen het beter zouden moeten doen.

Elke verandering begint bij jezelf.
Ik pleit voor in eigen boezem kijken.
Wat kan ik, vanuit mijn unieke rol als actor binnen en van justitie vandaag doen om bij te dragen tot een betere justitie?

Eve Vlemincx 
Advocaat en lid van de taskforce Overmorgen

 

*De Taskforce Overmorgen is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Het is belangrijk aan te stippen dat het standpunt van de taskforce, of leden ervan, niet steeds ook het  standpunt van de OVB zelf is. Meer over de missie van de taskforce leest u hier.

Gerelateerde artikels