Het team

In november 2020 riepen we advocaten op om zich kandidaat te stellen voor de taskforce Overmorgen. De oproep viel niet op een koude steen. Tientallen advocaten dienden hun kandidatuur in. Net voor het kerstreces besliste de raad van bestuur wie uiteindelijk de plekken in de taskforce mocht invullen.

Bij die samenstelling hielden we rekening met tal van factoren zoals het profiel, de leeftijd, het geslacht, de rechtstak, het advocatenkantoor en regionale spreiding van de kandidaten. Zo stelden we een evenwichtige taskforce samen. De gemiddelde leeftijd van de leden is 37 jaar, de meerderheid is vrouwelijk. 

We hebben uit de vele kandidaturen een getalenteerde en diverse ploeg samengesteld. Ik verwacht er veel van.

Bram Vandromme