Artikel

Het is ook uw overmorgen!

artikel SC

Eergisteren


In de jaren ’60 kwamen in New York een aantal komieken bijeen in Lindy’s delicatessen om  er  elkaars shows en materiaal te bespreken.
Volgens de analyse van deze komieken zouden de overlevingskansen van hun collega-komiek die, door overmoed gedreven, een regelmatig wekelijks of zelfs maandelijks programma zou nastreven, na het eerste seizoen gering zijn. Maar wanneer diezelfde komiek zich beperken tot "specials" en "guest shots," kan hij verzekerd zijn van een lange houdbaarheid.
Lindy’s Wet of het Lindy-effect was ontstaan. 

Albert Goldman beschreef het Lindy’s effect in 1964 als het folkloristisch geloof dat de levensverwachting van een televisie komiek evenredig is met de totale hoeveelheid van zijn blootstelling op het medium.
Het Lindy-effect is een getheoretiseerd verschijnsel waarbij de toekomstige levensverwachting van iets wordt voorspeld. Het Lindy-effect stelt dus dat hoe langer iets heeft overleefd om in het heden te bestaan of te worden gebruikt, hoe waarschijnlijker het is dat het ook een langere resterende levensverwachting heeft. Levensduur impliceert een weerstand tegen verandering, veroudering of concurrentie en grotere kansen op voortbestaan in de toekomst

Van de advocatuur wordt gezegd dat het op een na het oudste beroep van de wereld is.
Geen paniek dus. 
We zitten dus goed voor de toekomst! 
Sit back and relax.

Ik hoor het u vragen. Wie zijn die confraters om te claimen te weten welke richting het uit moet met onze advocatuur?
Wij zijn niemand. Wij claimen ook niets. 

Stéphane Criel

Vandaag

De advocatuur bestaat inderdaad nog altijd en het lijkt er niet naar dat daar meteen verandering er in komt.

Legal tech als concurrent? Dat is toch wat overroepen.

Accountants en Consultants geven ook juridisch advies. Maar ach, die hebben niet dezelfde ervaring als advocaten en de advocaat heeft het beroepsgeheim als deontologisch wapen!
Dus laat ons alsjeblief niet panikeren?
Maar hoe stelt de advocaat het vandaag? 
Recent werd de Advocatenbarometer 2020 gepubliceerd.

Toch een aantal opvallende, markante en vooral zorgwekkende cijfers:

* slechts 15,7% geeft aan nooit angst te hebben voor een burn-out;
* minder dan 1 op de 10 advocaten kan bevestigen dat de huisgenoten nooit hoeven te lijden onder de beroepswerkzaamheden;
* één op vijf advocaten is er van overtuigd niet tot het pensioen in de advocatuur te blijven. De redenen om het beroep te verlaten liggen vooral in de hoge werkdruk (67,1%), de moeilijke balans tussen werk en privé (48,1%) en onvoldoende sociale voordelen (45,1%);
* ongeveer een derde van de Vlaamse advocaten zou overwegen om het statuut van werknemer aan te nemen indien dit mogelijk zou zijn, en dan vooral om meer sociale zekerheid (87,9%), een hoger inkomen (43,1%) en meer werkzekerheid (36,6%) te verwerven;
* eén op tien van de Vlaamse advocaten werd in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd met gedragingen op de werkvloer die discriminerend zijn op grond van iemands geslacht. Eén op vijf vrouwelijke advocaten rapporteert slachtofferschap (ten opzichte van 1,3% van de mannen), advocaten-stagiairs rapporteren een hogere prevalentie (13,5%) dan tableau-advocaten (9,3%).

Maar dit is niet de eerste advocatenbarometer. Wanneer dus over drie barometers heen wordt gekeken, worden volgende conclusies door de onderzoekers geformuleerd:

* het aandeel advocaten (zowel advocaten-stagiairs als tableau-advocaten) dat minder dan 40 uur per week werkte, steeg in derde Advocatenbarometer ten opzichte van de tweede Advocatenbarometer; 
* het aandeel advocaten-stagiairs dat 40 tot 50 uur werkt steeg ook, terwijl deze categorie bij de tableau-advocaten daalde; 
* de advocaten die meer dan 50 uur werkten, daalde eveneens voor beide types van advocaten ten opzichte van de tweede Advocatenbarometer;
* zowel voor de advocaten-stagiairs als de tableau-advocaten was zichtbaar dat men het in de laatste Advocatenbarometer vaker in overweging nam om het beroep te verlaten dan in de tweede Advocatenbarometer.
* opmerkelijk is dat advocaten die (meer dan) een voltijdse werkweek presteren, evengoed voorkomen in de laagste inkomensklassen dan in de hoogste inkomensklassen. Niettemin bleven grote groepen advocaten lange werkweken doen, met naar hun ervaring weinig vrije tijd in het weekeinde en tijdens de vakanties, vaak tot ongenoegen van hun huisgenoten; 
* een beperkt, maar niet te verwaarlozen deel onder hen was bezorgd voor overwerk en/of ‘burn-out’. En meer dan bij vorige edities zagen we dat advocaten ‘soms’ tot ‘vaak’ overwogen om het beroep te verlaten. De coronacrisis van 2020 vormde op dit vlak zeker geen ondersteunende factor, maar tal van advocaten zagen hierdoor wel het belang om hun werk op een meer flexibele manier te organiseren, alsook de nood voor meer IT-ondersteuning. 

Zijn we dan wel goed bezig? 
Moet er misschien na drie barometers niet even nagedacht worden in welke richting we willen gaan met ons beroep?

In deze eerste fase laten we ons inspireren door bekende en minder bekende mensen. 
Een eerste resultaat daarvan hoor je in onze podcasts. 
De eerste afleveringen zijn al online geplaatst.

Stéphane Criel.

(Taskforce) Overmorgen

De OVB deed een oproep aan alle advocaten: wie is bereid om even stil te staan, tijd te maken en na te denken over waar we heen moeten/willen met de advocatuur. 
Een aantal enthousiastelingen meldde zich en daaruit werd de Taskforce samengesteld.
Stuk voor stuk ervaar ik het als enthousiaste mensen waar ik iets van kan leren en die bereid zijn hun gedachten, ervaringen, meningen te delen.

Ik hoor het u vragen; wie zijn die confraters om te claimen te weten welke richting het uit moet met de advocatuur? 
Wij zijn niemand. 
Wij claimen ook niets. 
Wij zijn gewoon bereid tijd te maken en over de vraag van de OVB na te denken.

Maar met een beetje geluk zijn wij net zoals de komieken in Lindy’s delicatessen de aanleiding tot een Overmorgen-effect?
In deze eerste fase laten we ons inspireren door bekende en minder bekende mensen. 
Een eerste resultaat daarvan hoor je in onze podcasts. 
De eerste afleveringen zijn al online geplaatst. De kop is er ondertussen al even af!  

Hopelijk heeft al even de tijd kunnen nemen om er naar te luisteren? 
Nog niet? 
Geen nood. Vul uw koffiepauze even anders in. 
Maak zeker eens tijd en luister

Maar nog belangrijker: help ons zoeken! Want met uw input kunnen wij aan de slag. 
Heeft u een visie? Heeft u een bezorgdheid? Is er een bepaald issue dat u dwars zit?

Alle input over overmorgen is meer dan welkom; mail ons gerust. 
Niet aarzelen, gewoon doen. 
Want overmorgen is er ook voor u!

Zeer confraterneel
Stephane Criel

Wilt u graag meer weten over de Advocatenbarometer 2020? Volg dan zeker onze YouTube Live mee op donderdag 24 juni om 17u30. 

De Taskforce Overmorgen is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Het is belangrijk aan te stippen dat het standpunt van de taskforce, of leden ervan, niet steeds ook het  standpunt van de OVB zelf is. Meer over de missie van de taskforce leest u hier.

 

Gerelateerde artikels