Missie

De taskforce ‘Overmorgen’ is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (advocaat.be). De OVB wil zich inzetten voor een moderne, dynamische en technologisch vooruitstrevende advocatuur en deze taskforce is een van de initiatieven die dat moet onderstrepen.

De taskforce ‘Overmorgen’ is een groep van advocaten die zal nadenken over wat de advocatuur in de toekomst mag verwachten en welke acties daaraan gekoppeld kunnen worden. Het project wordt getrokken door Bram Vandromme, bestuurder ‘toekomstvisie’, bij de OVB.

Deze taskforce informeert zich binnen en buiten de beroepsgroep, en onderzoekt wat de rechtzoekende vandaag en morgen van de advocaat verwacht.  De taskforce zal rapporteren aan de raad van bestuur van de OVB en zal een actieplan uitwerken.

Het is belangrijk te weten dat het standpunt van de taskforce niet het standpunt van de OVB zelf verwoordt. Het is net de bedoeling dat de taskforce de OVB adviseert, stimuleert en prikkelt om te werken aan een duurzame toekomst voor ons beroep.

Team

Ontdek de negen gezichten achter de artikels van de Taskforce Overmorgen.

Lees meer