Artikel

Open brief aan de advocate van overmorgen

Voor de advocatuur van Overmorgen laten we de kompasfouten uit het verleden achter ons.

Eve, Sarah, Anne Marie, Sarah en Sarah

'Om gelijkheid te realiseren, zijn gelijke kansen voor iedereen cruciaal. We streven ernaar om voor jou die steen in de advocatuur te verleggen'. Op Internationale vrouwendag namen ook de vrouwen uit onze taskforce Overmorgen even de pen in de hand met een brief gericht aan de jonge advocate van 'overmorgen'.

advocate

Aan de advocate van Overmorgen,

Het is 2030. Veel mannen beginnen aan een carrière als advocaat, maar haken na enkele jaren af. De topfuncties binnen de advocatuur worden vooral ingevuld door vrouwen. Mannen zijn er amper tot niet in terug te vinden.
Kan jij je dit voorstellen?
Wij niet en nochtans is het omgekeerde de realiteit in 2021.

Daar willen wij verandering in brengen.
Dat is ook één van de redenen waarom wij ons voor de taskforce “Overmorgen” van de Orde van Vlaamse Balies kandidaat stelden.

Deze taskforce bestaat om na te denken over de toekomst van de advocatuur, en dus ook over jouw toekomst. Hoe we kunnen zorgen voor een krachtige advocatuur, ten dienste van de rechtzoekende, maar ook hoe we dit beroep voor jou aantrekkelijker kunnen maken. Een advocatuur waarin je jezelf goed kan én mag voelen.
Dát is een realiteit die wij ons wél kunnen voorstellen.

Het is daarbij irrelevant hoeveel mannen of vrouwen in organen vertegenwoordigd worden of functies bekleden. Waar het wel om draait, is om gelijkwaardigheid, met gelijke kansen voor iedereen. Wij hopen alvast dat wij tegen Overmorgen ertoe zullen bijgedragen hebben om exact dát voor je te realiseren.

We winden er geen doekjes om.
De advocatuur is een mooi, maar ook veeleisend beroep. Als jonge advocate zal je moeten groeien, leren, met vallen en opstaan. Je zal twijfelen, jezelf tegenkomen en torenhoge uitdagingen kennen. Het hoort er allemaal bij, want al doende leer je het advocatenberoep.

Dat is ook voor ons nog zo.

We streven ernaar om voor jou die steen in de advocatuur te verleggen.
Zodat jij je gesteund voelt in je eigenheid en vanuit je eigen kracht kan optreden. Dat er niet van je verwacht wordt dat jij je conformeert naar het keurslijf van anderen, of ‘je mannetje’ moet staan.

Integendeel, een advocatuur die je waardeert, die voorbij gaat aan gender, die jouw capaciteiten omarmt, waar men constructief met elkaar omgaat en het beste in elkaar naar boven haalt. Een advocatuur waar, zowel gelijkwaardigheid, als emotionele intelligentie gevestigde waarden zijn.

Voor de advocatuur van Overmorgen laten we de kompasfouten uit het verleden achter ons.
De advocatuur van Overmorgen zal pas succesvol zijn als ze haar talenten koestert en niet langer aanvaardt dat louter op basis van gender wordt afgehaakt.
Als dit bereikt wordt, en nog veel meer, kunnen we met een goedkeurende en nostalgische blik terugkijken.

We kijken ernaar uit hoe jij vervolgens, op jouw beurt, de advocatuur van Overmorgen vorm zal geven.
Jij bent de advocate van morgen, Overmorgen en zelfs volgende week.

Sarah Moens, Eve Vlemincx, Sarah Leysen, Anne Marie De Clerck en Sarah De Wulf

Gerelateerde artikels